Bastion van binnen tijdens opening Spiegelwaal

Afgelopen zomer is er heel wat te doen geweest over vergunningen en vergoedingen voor evenementen rondom de Spiegelwaal. Krantenkoppen, afgelaste evenementen en activiteiten en gestresste organisatoren, gefrusteerde en onbegrepen ambtenaren.
Om dergelijke ellende en frustratie de komende periode te voorkomen en verenigingen in staat te stellen om gewenste evenementen op/rondom de Spiegelwaal te organiseren dient bijgaande handreiking met bijlagen: alle kennis en papieren die je nodig hebt om - in verenigingsverband - een wat groter evenement te organiseren. Deze handreiking zal mogelijk in de loop van 2017 bijgesteld moeten worden, wanneer daadwerkelijk het beoogde "loket" van gemeente en RWS gaat functioneren en/of (nog) te ontwikkelen beleid op dit gebied bekend wordt.

Deze handreiking is mede ontstaan uit de organisatie van de beoogde Nieuwjaarsduik 2017 vanaf het eiland Veur-Lent in de Spiegelwaal. Het uitzoekwerk was daardoor grotendeels gedaan en de contacten waren al gelegd. WSN heeft betreffende stukken op twee momenten laten bijstellen, corrigeren, aanvullen door betrokken ambtenaren. 

Gepoogd is om deze handreiking zo duidelijk mogelijk te maken voor een leek en vakjargon waar mogelijk te vermijden. Soms staat dat ter toeliching tussen haakjes erbij of uitgebreider in de bijlagen, zodat ook de vaktechnische termen van overheden en hun medewerkers kunnen worden begrepen. 

Klik voor het downloaden van de handreiking op de volgende link Handreiking-Spiegelwaal.zip.