straatmeubilair spiegelwaal

Borden en boeien

Op 17 juli zijn er bij de ingangen van het Rivierpark borden geplaatst met daarop de regels die in het Rivierpark gelden. Dit zijn tijdelijke borden, de definitieve borden worden later geplaatst en zullen er natuurlijk mooier uitzien. Ook zijn er boeien in de nevengeul gelegd om zwemmers en vaartuigen van elkaar te scheiden en zo een zwem-zone te markeren.

regels spiegelwaal

Straatmeubilair

De komende tijd worden er nog extra prullenbakken, bankjes en fietsenstallingen in het Rivierpark geplaatst.

straatmeubilair spiegelwaal nijmegen © Henny van Roomen

Verkeersmaatregelen

Verder willen we met verkeersmaatregelen bovenmatige overlast, van bezoekers aan het Rivierpark, voor bewoners van Veur Lent voorkomen. Voor het uitvoeren van deze maatregelen moet eerst een verkeersbesluit genomen worden. Dit verkeersbesluit wordt naar verwachting in augustus gepubliceerd (op www.overheid.nl onder het kopje Gemeenteblad) en ligt dan zes weken ter inzage. Na goedkeuring van het besluit door het gemeentebestuur, kunnen de maatregelen uitgevoerd worden.
Waar mogelijk hebben we vooruitlopend op het verkeersbesluit alvast een aantal borden en paaltjes in het gebied geplaatst.
Het gaat om de volgende verkeersaanpassingen:

Keerlus

Er wordt een tijdelijke keerlus aangelegd ter hoogte van de Oudedijk 2, om de overlast van kerende voertuigen te verminderen. De keerlus wordt op termijn (afhankelijk van de opstart en voortgang van de bouw op het eiland vanaf 2023) ook weer verwijderd.

keerlus oude dijk spiegelwaal nijmegen

Parkeermaatregelen

Om wild parkeren en parkeeroverlast tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het eiland bereikbaar blijft voor hulpdiensten, wordt er een parkeerverbod ingesteld op het eiland. Bezoekers en bewoners kunnen alleen parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, toezichthouders van de gemeente gaan hier op handhaven. Ter hoogte van Fort Knodsenburg en het eerste stukje van het Ossewaardpad worden de bermen voorzien van keien om ook het parkeren in de berm tegen te gaan.

keien berm tegen parkeren veurlent spiegelwaal nijmegen

Afsluiting lage kade Lentse Warande

Om het autoverkeer te weren langs de oevers van de Spiegelwaal en op de lage kade van de Lentse Warande, worden deze toegangen afgesloten door middel van palen en/of hekwerken. De afsluitingen kunnen tijdelijk verwijderd worden voor onderhoud of evenementen. Veur Lent blijft per auto bereikbaar via de Lentloper.

afsluiting fietspad lage kade spiegelwaal nijmegen

Aanduiding fietspaden

Tenslotte zullen de fietspaden op het eiland als zodanig worden aangemerkt. Dit betreft het Ossewaardpad vanaf de Oosterhoutsedijk naar de Zaligebrug en het gedeelte van de Oudedijk vanaf het Bastion tot aan de Bemmelsedijk.

Bron: Gemeente Nijmegen - © Foto's: Henny van Roomen