reddingsbrigade 2

Dit jaar viert de NRB haar 80 jarig bestaan. Opgericht dus vlak voor de 2e Wereldoorlog en nog steeds actueel en dienstbaar. Hun doelstelling "Voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord" is ook in deze tijd nog altijd zeer van toepassing. Ze doen dit onder meer door zwemlessen, training "auto te water"', opleiden van lifeguards, toezicht op stranden en gemotoriseerd toezicht en reddingen. Hiervoor wordt samengewerkt en geoefend met de brandweer en politie te water binnen de Veiligheidsregio.
Dit najaar vieren ze hun 80 jarig bestaan met een familiedag, een feestavond en clubwedstrijden.