loefbijter 2 kopie

Op 23 februari 1967 werd de vereniging opgericht als N.S.W.V. De Loefbijter door een aantal studenten die actief geweest waren bij het zeildispuut Scylla van het N.S.C.. De vereniging was in de eerste jaren erg gericht op de zeilwedstrijden, maar naar mate dit karakter verdween en men zich ook meer op de gezelligheid ging toeleggen veranderde de naam ook naar de huidige naam van De Loefbijter. Lees verder op www.loefbijter.nl/historie-en-koepels.