InlaatIn de vervolgactie voor een bevaarbaar inlaatwerk, heeft WSN, samen met NKSV De Batavier, zich ingezet om een aantal kleinere aanpassingen te realiseren die het inlaatwerk aantrekkelijk kunnen maken voor de wildwater kanosport.

Zelfs bij het huidige ontwerp (6 duikers) ontstaat stroming, die voor kanovaarders aantrekkelijk is. Door het slim neerleggen van een aantal stenen zou het geheel afwisselender en aantrekkelijker zijn bij meerdere waterstanden. De meerkosten van de aanleg van deze stenen is begroot op enkele tienduizenden euro's.

Zowel de aannemer, als de projectorganisatie kunnen met deze aanpassingen leven. Helaas is het ons echter niet gelukt de opdrachtgever zo ver te krijgen op dit onderwerp een wijzigingsaanvraag te laten doen. Gezien het strakke contract dat de gemeente heeft met de aannemer i-Lent is dat wel een voorwaarde. De tijd tikt weg en we hebben weinig hoop over dat zelfs deze kleine aanpassingen nog kunnRotsblokken inlaaten worden meegenomen.

Het definitieve ontwerp is tot nu toe niet met WSN gedeeld. We maken ons dan ook ook nog steeds zorgen over de veiligheid aan de instromende kant van de duikers van het inlaatwerk. Mocht dit onderwerp alsnog leiden tot een wijzigingsaanvraag, ontstaat er opnieuw een kans ook de aanleg van die stenen alsnog in die wijziging mee te laten lopen.

Wij hebben er voor gepleit alsnog met de gemeente, de aannemer, Haskoning en RWS om tafel te gaan om te kijken of we vanuit de kanosport kunnen adviseren over veiligheid en meewerken aan het beheer, helaas lijkt ook dat gesprek een brug te ver. Op onze vraag naar zo'n gesprek is althans nog niet gereageerd.