IMG 4917 kopie

Tijdens de opening van het Rivierpark heeft WSN, mede gesponsord door gemeente en de Radboud Universiteit een aantal rondvaarten aangeboden in een gemotoriseerde sloep.

Hiervoor heeft WSN een aantal relaties (kamerleden, gemeenteraadsleden, beschermers en andere mensen met wie WSN heeft samengewerkt) uitgenodigd, maar ook hebben vele bezoekers die zomaar langskwamen gratis met de sloep een rondje mee kunnen varen.

opening spiegelwaal algemeen henny v roomen fotografie 02 kopie

Bestuursleden van WSN hebben deze gasten meegenomen langs alle plekken die voor de watersport van belang zijn, zoals het Bastion, de inlaatdrempel en de Lentse Warande, en het nieuwe stadseiland Veur-Lent, maar ze konden passanten ook wat kwijt over de eigenlijke functies van de Spiegelwaal; hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling.

Juist het samenspel van de drie functies; milieuvriendelijke watersport en - recreatie, natuur en hoogwaterafvoer zo vlak bij de oude stad werd extra inzichtelijk vanuit de sloep.

Rondvaart Sloep en kanoër tijdens Opening Spiegelwaal in Nijmegen

Je zag de bootjes en surfplanken op het door de wind af en toe onstuimige water, de fraaie bruggen en kades, maar ook de enorme ruimte van de Spiegelwaal en het indrukwekkende hoogteverschil dat de rivier kan hebben tussen hoge waterstanden (+14 meter NAP)en de op dat moment heersende waterstand van +6,50 NAP.

Vele mensen hebben dankzij dit sloepvaartje alvast een kijkje kunnen nemen in het toekomstige potentieel van de Spiegelwaal in al haar functies.

Foto's: Tia Peppelman & Henny van Roomen Fotografie