Watersport Nijmegen (WSN) organiseert activiteiten en bijeenkomsten voor de deelnemende verenigingen. De bijeenkomsten zijn met name gericht op het doorspreken op bestuurlijk niveau van voortgang en ontwikkelingen. Ook thema´s zoals een studieavond locaties en gezamenlijke activiteiten komen aan de orde.

 

Daarnaast proberen Nieuwjaarsduik2012 06we met enige regelmaat een activiteit te organiseren met alle bestuursleden en actieve leden van de deelnemende verenigingen. Die activiteiten zijn erop gericht elkaar als verenigingsbesturen te leren kennen en om beter zicht te krijgen op elkaars sporten en randvoorwaarden. In de nabije toekomst zullen de verenigingen ook gezamenlijk activiteiten organiseren; eerst gericht op de eigen leden en achterban, later op een groter (Nijmeegs) publiek. Dit als voorbereiding op en aanloop naar een gezamenlijke vestiging aan de Spiegelwaal, naamsbekendheid in Nijmegen e.o. en het toegroeien naar een sterke WSN-organisatie.

 

Een 'schot voor open doel' bleek de Nijmeegse Nieuwjaarsduik in 2012. Die bestond nog niet en een eerste versie met al 100 deelnemers bleek duidelijk een succes. Dit wordt een jaarlijks evenement, steeds iets beter en groter. Het zal niemand verwonderen dat we dit evenement te zijner tijd in de Spiegelwaal willen organiseren.

Drakenboot Koln 05    135   Oeverfestival 02   Phocas WSN Compo-3