Missie

Watersport Nijmegen (WSN) behartigt de belangen van de (duurzame) water- en oeversporten en wil in het gebied van het eiland Veur-Lent en de Spiegelwaal kansen en faciliteiten realiseren voor deze sporten. Daarom treedt WSN op als kwartiermaker en belangenkoepel voor het watersportcentrum aan de Spiegelwaal. Daarnaast bevordert WSN actief de onderlinge samenwerking en stimuleert gezamenlijke evenementen en activiteiten. Tevens ondersteunt en coördineert zij de aangesloten verenigingen en wil  'een leven lang sporten' bevorderen.

Waal03  175  Phocas WSN Lustrumkleuren-8  Aeolus19

Visie

In de visie van WSN ontwikkelt zich bij de Spiegelwaal een watersportcentrum in een parkachtige omgeving, waar kan worden gesport, maar waar ook een bootje kan worden gehuurd of een roei-, kano-, of zeilclinic kan worden gevolgd. Ook recreatieve wandelaars, fietsers en toeristen zijn er welkom. Op termijn zijn er mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, evt. samen met externe partners.

Vanwege de fantastische ligging verwachten de verenigingen een toename van nieuwe leden en aanloop van mensen die af en toe eens iets met watersport willen doen. WSN mikt dus niet op een afgesloten sportpark, maar op een parkachtige omgeving waarin al die activiteiten natuurlijk worden ingebed. Het moet aantrekkelijk zijn om er op een mooie dag ook gewoon eens doorheen te wandelen en te kijken naar die sporters en recreanten.

Verenigingen kunnen worden ondersteunt door studenten en docenten van onderwijsinstellingen op het gebied van (water- en oever)sport. HAN, CIOS, ALO en ROC kunnen een deel van hun sportopleidingen vanuit het watersportcentrum organiseren. Studenten kunnen err stageplekken vinden. Daarnaast verwacht de stichting een aantal maatschappelijke activiteiten aan het watersportcentrum te kunnen verbinden: buitenschoolse watersport-opvang, sporten voor ouderen, aangepast sporten, en mogelijk revalidatie en fysiotherapie.

Watersporten lenen zich uitstekend voor een leven lang sporten en voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook hierin is de relatie met de opleidingen (HAN, en ROC) en de maatschappelijke organisaties belangrijk. WSN zal die verbindingen actief leggen.

Deze maatschappelijke activiteiten creëren niet alleen meer aanloop, maar versterken ook de maatschappelijke relevantie én economische haalbaarheid van het project. Thema gerelateerde activiteiten om en bij het watersportcentrum versterken eveneens de aantrekkingskracht.

De sportverenigingen richten zich op betere faciliteiten en meer mogelijkheden voor hun leden en daarmee een sterkere basis voor de toekomst. Mede door de zichtlocatie verwacht men ook nieuwe leden te trekken. Voor het gebied De Waalsprong, waar in de nabije toekomst veel mensen komen te wonen, verwachten we op het gebied van jeugdsport en lichamelijke opvoeding in samenwerking met de KION en scholen een goede rol te kunnen spelen.

170  127  Aeolus01  Phocas WSN Compo-2  084