Statuten

Statuten WSN

 

De statuten van de Stichting Watersport Nijmegen zijn in oktober 2011 gepasseerd bij notaris mr. J. Willems, De Mul-Zegger Notarissen in Nijmegen. Klik op de afbeelding voor het gehele document.

 

 Huishoudelijk Reglement

Zoals eerder aangegeven is Watersport Nijmegen een projectorganisatie in opbouw. Langzamerhand ontwikkelen zich werkwijzen, afspraken en regels welke te zijner tijd een plaats verdienen in een huishoudelijk reglement. Zover is het nog echter niet. Eerst zullen deze vuistregels en afspraken intern worden gehanteerd en bij bewezen deugdelijkheid en bruikbaarheid hun plaats krijgen binnen zo'n reglement.

      Bata43    NRB02    Waal06    Aeolus03