Logo NRB01Jaarlijks raken er ongeveer 5000 mensen ongewild te water, 500 mensen overleven dit niet.  Daarom is het een goede zaak dat er zo’n 180 reddingsbrigades zijn in ons waterrijke land. De Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB) is één van de grotere binnenwater verenigingen met ruim 400 leden. Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Wij geven kwalitatief hoogwaardige opleidingen in leren zwemmen, zwemmend en varend redden. Daarnaast vindt er EHBO en reanimatie onderricht plaats. Na het leren zwemmend redden volgt varend redden: redden met behulp van een (reddings)boot. Voor het zwemmend en varend redden zijn een groot aantal diploma’s te behalen. Voor de oudere leden is het mogelijk opgeleid te worden tot officieel instructeur of examinator.

De NRB bestaat uit vrijwilligers en (jeugd)leden. Het is een gezellige vereniging, met een eigen clubhuis, een botenhuis met 2 vletten en 2 snelle motorboten op de Berendonck in Wijchen. We geven zwemles in drie verschillende sportfondsen baden in Nijmegen. Zoals alle reddingsbrigades is ook de Nijmeegse Reddingsbrigade aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland, voorheen Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Voor meer informatie zie www.nijmeegsereddingsbrigade.nl of klik op het logo.

 NRB03 NRB07 NRB08 NRB02